Асоціація українських редакторів . Блог . Редактор книжок . Академічна система транскрибування китайських слів українською мовою

Академічна система транскрибування китайських слів українською мовою

Для запровадження в Україні уніфікованого державного стандарту науковцями НАН України створена академічна система транскрибування українською мовою китайських слів та власних назв.

Система транскрибування українською мовою китайських слів та власних назв забезпечить запобігання різнописів і помилок при передачі китайських прізвищ й імен, географічних назв тощо. Це має велике значення для міждержавних українсько-китайських відносин, дає змогу виключити ймовірні юридичні колізії та суперечки через некоректне чи непослідовне транскрибування. Не менш важливим є дотримання єдиної системи транскрибування під час викладання китайської мови у школах та вищих навчальних закладах України, а також у наукових публікаціях та ЗМІ.

Історія розроблення академічної системи транскрибування українською мовою китайських слів та власних назв

За основу було взято систему, створену І. К. Чирком (1922–2003), видатним українським перекладачем та китаєзнавцем, який присвятив розвитку українського китаєзнавства понад 50 років наполегливої праці. Роботу над складанням референтної таблиці складів та супутніх правил транскрибування виконала молодша наукова співробітниця Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України кандидатка філологічних наук Євгенія Гобова.

Важливою віхою стало проведення 16 травня 2019 року в рамках Міжнародної наукової конференції до 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака панельної дискусії «Питання українського правопису: східні реалії українською мовою». У обговоренні проблем створення та використання транслітерацій та транскрипцій для східних мов взяли участь директор Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України доктор філологічних наук Богдан Ажнюк, директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України кандидат філологічних наук Олександр Богомолов, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України кандидат філологічних наук Олександр Скопненко, наукові співробітники Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, експерти Національного інституту стратегічних досліджень України, викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного лінгвістичного університету, фахівці зі східних мов, дипломати та перекладачі.

Остаточний варіант академічної системи затверджено 26 червня 2019 р. на засіданні вченої ради Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (протокол №4).

27 лютого 2020 р. Експертна рада з вивчення Китаю та українсько-китайських відносин при Центрі зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень України підтримала доповідь Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України щодо сучасної системи транскрибування власних назв китайської мови.

Затвердження академічної системи транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою створило умови для подальшої роботи з розробки аналогічних стандартів для інших східних мов. Ознайомитися з системою транскрибування

За інформацією Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України