Асоціація українських редакторів . Блог . Редактор книжок . Де розміщувати DOI у книжкових виданнях? Практика ВД “Академперіодика”

Де розміщувати DOI у книжкових виданнях? Практика ВД “Академперіодика”

Два роки тому, коли Видавничий дім розпочав надавати цифрові ідентифікатори об’єкта DOI книжковим виданням, ми зіткнулися з проблемою: де розміщувати ідентифікатори? З електронним ресурсом все зрозуміло. А власне у книжці?

Намагаючись міркувати логічно, ми вирішили, що ідентифікатор DOI має бути розташований так, як і інші ідентифікатори: УДК і авторський знак. Тому розміщуємо його на звороті титульної сторінки угорі над УДК, тобто у лівому горішньому куті, або в одному рядку з УДК, тільки праворуч.

На нашу думку, це непогано:

Ще наприкінці 2018 року Державна установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ініціювала перегляд стандарту ДСТУ 7152:2010 “Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках” для його осучаснення. Нині оновлена версія перебуває на розгляді (вдруге) у Державному підприємстві “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”.

За ініціативи ВД “Академперіодика” НАН України до проєкту у розділ “Оформлювання та розміщування публікацій. Елементи оформлювання публікацій” внесено пункт “5.1.5. Цифровий ідентифікатор DOI”.

Наведу його повністю:

“5.1.5 Цифровий ідентифікатор публікації (DOI)

Цифровий ідентифікатор публікації DOI (Digital Object Identifier) розміщують окремим рядком над індексом УДК.”

У правилах розташування УДК змін не відбулось:

“5.1.6 Індекс УДК

5.1.6.1 Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) до статей (крім передових), доповідей і повідомлень, тез доповідей і повідомлень, коротких наукових повідомлень, зокрема листів до редакції, і рецензій із власною назвою розміщують над відомостями про авторів.

Індекс УДК до матеріалів конференцій, нарад тощо розміщують над їхньою назвою.

Якщо назву рецензії замінено бібліографічним описом рецензованого твору, індекс УДК розміщують над бібліографічним описом.

5.1.6.2 Індекс УДК розміщують окремим рядком, ліворуч.”