Асоціація українських редакторів . Рекомендації з оформлення бібліографічних записів

Рекомендації з оформлення бібліографічних записів

Методичні рекомендації щодо оформлення списків літератури за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (автор-укладач: Марина Женченко)

metod-rekom-standart-5-vid_metod-rekom-standart-5-vid.qxd_


Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних посилань відповідно до ДСТУ 8302:2015 (укладач: Світлана Карпенко)

metod.rec_.dstu2015


Рекомендації з оформлення бібліографічних посилань в наукових роботах за міжнародними стилями цитування
(укладач: Науково-технічна бібліотека
НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”)


Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації (автори-укладачі: Олександра Боженко, Юлія Корян, Марія Федорець)

academ_4_12_red1