Асоціація українських редакторів . Українське регіональне відділення EASE

Українське регіональне відділення EASE

Європейська асоціація наукових редакторів (The European Association of Science Editors, EASE) — це міжнародна асоціація, яка об’єднує фахівців із різними мовними традиціями та професійним досвідом у галузі наукових комунікацій і редагування.
На базі Асоціації українських редакторів (АУРа) 2 лютого 2021 року створено Українське регіональне відділлення Європейської асоціації наукових редакторів (Ukrainian Regional Chapter EASE, URC EASE)
Голова URC EASE: Ірина Ізарова
Докторка юридичних наук, професорка, Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка, головна редакторка видання “Access to Justice in Eastern Europe”.
https://orcid.org/0000-0002-1909-7020
Членкиня EASE, членкиня Асоціації українських редакторів.
mailto:irina.izarova@knu.ua  
Заступниця Голови URC EASE: Марина Женченко
Докторка наук із соціальних комунікацій, професорка кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ Імені Тараса Шевченка.
https://orcid.org/0000-0002-7130-4509
Членкиня EASE, віцепрезидентка Асоціації українських редакторів.
mizhenchenko@knu.ua

Членами URC EASE є науковці, редактори, головні редактори, які прагнуть дізнатися більше про видання наукової періодики, видавничу етику та стандарти, готові ділитися досвідом, обговорювати проблеми результативної організації та представлення наукових досліджень.

Цілі та завдання:
Основна мета та завдання URC EASE відповідають місії EASE, зокрема, пов’язані з удосконаленням світових стандартів якості редагування наукових публікацій, поглибленням розуміння цінності роботи наукових редакторів, підтримкою професійного розвитку наукових редакторів, налагодженням ефективної співпраці між редакторськими спільнотами різних країн. URC EASE сприятиме перекладу найбільш корисних документів EASE та популяризації заходів EASE для української фахової аудиторії.

Завданням URC EASE є здійснення систематичних та цілеспрямованих заходів, зокрема:

  • формування інформаційного поля щодо специфіки структурного, літературного редагування наукових статей, управління редакціями наукових журналів, академічної та наукової доброчесності, етичної політики, політики редагування, рецензування тощо;
  • підвищення доступності та прозорості інформації EASE українською мовою;
  • проведення семінарів / конференцій, тренінгів, літніх шкіл тощо для авторів, рецензентів, видавців, головних редаткорів, редакторів, членів редакційних колегій наукових журналів, обговорення проблем успішної інтеграції наукової періодики України у світовий науковий простір;
  • інформаційна кампанія про EASE в Україні;
  • надання консультаційної допомоги редакціям журналів щодо довгострокових стратегій розвитку.

Заходи, заплановані у 2021 р.

  • Установча нарада членів URC EASE за участю представника EASE д-ра Ядранки Стояновської (10 лютого 2021 р.).
  • Вебінар 1. Місія наукового журналу. Проблеми редакційної етики та стандартів (березень 2021 р.).
  • Вебінар 2. Як підготувати якісну дослідницьку статтю? Рекомендації EASE для авторів і редакторів (травень 2021 р.).
  • Вебінар 3. Як підготувати якісну рецензію? Поради від фахівців EASE (червень 2021 р.).
  • Участь у 15-й конференції EASE (червень 2021 р.).

Наступний раунд вебінарів відбудеться у вересні та жовтні 2021 року.

Інформація англійською мовою на сайті EASE: https://ease.org.uk/communities/ukrainian-regional-chapter/