Асоціація українських редакторів . ЕЛЕКТРОННІ ПОРАДНИКИ

ЕЛЕКТРОННІ ПОРАДНИКИ

1. Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів

Порадник розробив Інститут богословських термінів та перекладів. Завданням цього Порадника є:

  • уніфікувати лексичний склад української богословської термінології,
  • викласти богословське значення проблемних термінів
  • і подати рекомендації щодо написання та вжитку богословської термінології у науковому тексті.

При виборі терміна серед найбільш поширених варіянтів ІБТП керувався критеріями:

  • семантичної відповідности терміна, його зрозумілости та однозначности;
  • його відповідности вимогам сучасної української мови;
  • згідности з українською богословською традицією.