Асоціація українських редакторів . Блог . Редактор наукової періодики . Як створити вебресурс наукового журналу за вимогами агентства CrossRef? Поради від фахівців ВД “Академперіодика”

Як створити вебресурс наукового журналу за вимогами агентства CrossRef? Поради від фахівців ВД “Академперіодика”

ВИМОГИ АГЕНТСТВА CROSSREF ДО ВЕБРЕСУРСІВ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ

1. Власний вебресурс наукового журналу повинен мати англомовний інтерфейс.

2. Сайт повинен складатися з головної (візитної) сторінки журналу із зазначенням ISSN електронної та паперової (якщо є) версій журналу, а також вихідної інформації про головного редактора, редакційну колегію, політику редакційної колегії щодо дотримання авторського права й етичних правил для наукових публікацій, наукової тематики, порядку та періодичності виходу.
З головної сторінки має бути вихід на кожне поточне число журналу та на архів випусків журналу.
Сторінка окремого числа журналу (поточна чи архівна) повинна містити індекс DOI, наданий цьому числу журналу загалом (надає агентство CrossRef безкоштовно під час заповнення постатейних форм на відповідне число журналу), та мати вигляд
змісту відповідного числа журналу, при цьому з кожної позиції
змісту повинен бути можливим перехід на домашню сторінку окремої статті.

3. Кожна сторінка вебресурсу наукового періодичного видання має «шапку» — назву видання відповідною мовою та його ISSN.

4. Домашня сторінка кожної статті має містити метадані:

 • цифровий ідентифікатор DOI цієї статті;
 • правильний опис-посилання на цю статтю (скорочена англомовна назва журналу відповідно до ISSN, рік виходу, том, номер, сторінковий інтервал статті), прізвища авторів, назви установ, де вони працюють, назву статті, анотацію (резюме) до статті, ключові слова, пристатейні списки літератури, перехід на повнотекстову версію статті, наприклад у форматі pdf).

5. На головній сторінці розміщують:

 • повну назву наукового періодичного видання;
 • міжнародний стандартний серійний номер видання ISSN на
 • паперову (ISSN Print) та електронну (ISSN Online, eISSN) версії;
 • правильне скорочення назви видання відповідно до ISSN, рекомендоване для оформлення посилань;
 • правоустановну інформацію (відомості про засновників, рік
 • заснування, періодичність);
 • інформацію про пов’язане з вебресурсом паперове видання;
 • зміну його назви, що відбувалась протягом існування;
 • інформацію про наукові напрями та цільову аудиторію, перелік рубрик;
 • відомості про агрегатори наукової інформації, до яких входить видання (реферативні та наукометричні бази, ресурси відкритого доступу, каталогізаційні та пошукові системи, наприклад DOI, Google Scholar тощо);
 • переходи на розділи іншими мовами;
 • переходи на сторінки «Редакційна колегія», «Інформація для авторів», «Архів», «Контакти», «Політика журналу»;
 • засоби здійснення контекстного пошуку в межах вебресурсу.

6. На сторінці «Редакційна колегія» наводять детальну інформацію про:

 • головного редактора;
 • редакційну колегію, редакційну раду;
 • секретаря редакції: посада, звання, місце роботи (установа, країна), авторський профіль науковця (ORCID, ResearcherID). Окрему увагу треба приділити правильності написання імен науковців англійською мовою (так, як вони пишуть себе у власних публікаціях, профілях, англомовних виданнях).

7. Сторінка «Інформація для авторів» має містити:

 • детальну інформацію щодо загальних вимог до статей, які можуть бути опубліковані у виданні (тематичне спрямування, мова, обсяг);
 • правила оформлення матеріалів, що подаються до розгляду (структура метаданих та основного тексту статті, вимоги до ілюстративного матеріалу, вимоги до оформлення пристатейного переліку посилань); алгоритм здійснення рецензування надісланих до розгляду статей (найкраще — подвійне конфіденційне, так зване чорне, Peer review);
 • застереження щодо плагіату та охорони авторського права (у т. ч. форми ліцензійних авторських договорів, угод про опрацювання й опублікування, відомостей про обов’язкове опрацювання персональних даних).

8. Архів номерів на вебресурсі наукового журналу.

 • Глибину структурованого по роках архіву видання визначає редакційна колегія. Числа видання групуються по роках.
 • У межах року кожному числу відповідає окрема сторінка. На окремій сторінці видання потрібно розмістити його зміст, з якого можливий вихід на окрему сторінку кожної статті.
 • Окрема сторінка статті (так звана домашня, поточна або цільова) повинна містити повні метадані, незалежно від того, це стаття з поточного числа чи з архівного, а також DOI статей, рекомендовані коректні посилання на цю статтю.

До метаданих належать:

 • перелік усіх авторів статті із зазначенням їхніх посад, звань та афіліації (місце роботи автора на момент написання публікації правильна назва установи відповідною мовою, місто та країна, де установа розташована; кожному авторові можна вказувати більше ніж одне місце роботи);
 • відомості про профілі науковців (за наявності), адреса електронної пошти відповідального автора або усіх авторів;
 • структурована анотація статті обсягом не менше 1800 знаків;
 • ключові слова до статті;
 • пристатейний перелік посилань (References);
 • відомості про організацію, яка профінансувала дослідження та проект, у межах якого це дослідження виконано;
 • відомості щодо можливості одержання повного тексту статті (за передплатою; безкоштовно за умови реєстрації на ресурсі; безкоштовно з відтермінуванням) або перехід на повний текст — варіант надання доступу до повних текстів обирає редакційна колегія.

9. Розділ “Контакти” вебресурсу наукового журналу повинен містити відомості про місце розташування і можливості контактування з редакцією:

 • фактична адреса;
 • поштова адреса;
 • електронна пошта;
 • телефон, факс тощо).

10. Політику журналу визначають головний редактор і редакційна колегія. Вона охоплює зобов’язання журналу перед авторами та користувачами, враховує положення про етику та рецензування, а також засади політики антиплагіату і відкритого доступу.

11. За рішенням редакційної колегії сторінка статті може містити додаткові (факультативні) елементи:

 • логотип видання;
 • інформацію про рецензентів цієї статті;
 • авторські подяки колегам, помічникам, рецензентам;
 • вступ, іншу частину тексту, окремі положення та / або ілюстрації зі статті, анонси подальших номерів чи статей, а також інші допоміжні, додаткові, ілюстративні матеріали.

АГЕНТСТВО CROSSREF. Діяльність агентства провадить Асоціація PILA (Publishers International Linking Association, Inc., Міжнародна асоціація видавців наукової літератури). Це некомерційна установа, членство в якій є відкритим для видавців літератури наукового та професійного змісту. Вони беруть на себе зобов’язання забезпечувати наявність у електронному просторі метаданих щодо кожного з об’єктів, який одержав цифровий ідентифікатор DOI.

ЦИФРОВІ ІДЕНТИФІКАТОРИ DOI. Цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (The Digital Object Identifier) — це унікальне гіперпосилання, яке забезпечує прямий зв’язок із публікацією.

За матеріалами видання: Методичні рекомендації щодо впровадження цифрових
ідентифікаторів у видавничий процес для періодичних видань
Національної академії наук України / А.Д. Данілова, А.І. Радченко, Т.М. Яцків ; ВД «Академперіодика» НАН України; ПА «Укрінформнаука». 3-тє вид., переробл. і доповн. Київ : Академперіодика, 2019.
С. 5-12.