Асоціація українських редакторів . Блог . Нотатки редакторки Юлії Мороз . Як правильно позначати час українською

Як правильно позначати час українською

1. ЗАПИТАТИ ПРО ЧАС МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ:

2. ГОДИНИ ЗАПИСУЮТЬ ЧЕРЕЗ ДВОКРАПКУ, А НЕ КРАПКУ:

3. ГОДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ — ЖІНОЧОГО РОДУ І Є ПОРЯДКОВИМ ЧИСЛІВНИКОМ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ «КОТРА?».
ТОБТО 02:00 КАЖЕМО НЕ «ДВІ ГОДИНИ», А «ДРУГА ГОДИНА».

4. В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХВИЛИНИ ВКАЗУЄМО КІЛЬКІСНИМ ЧИСЛІВНИКОМ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ «СКІЛЬКИ?».

5.  ДЛЯ НАЗИВАННЯ ЧАСУ ДО ТРИДЦЯТИ ХВИЛИН ВЖИВАЮТЬ ПРИЙМЕННИК
НА АБО ПО:

15 хвилин — чверть години, тому можливими є варіанти:

30 хвилин — пів години, тому можливим є варіант:

6. ПІСЛЯ ТРИДЦЯТИ ХВИЛИН ВЖИВАЮТЬ ПРИЙМЕННИКИ ЗА АБО ДО:

7. НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ТРЕБА ВЖИВАТИ ПРИЙМЕННИК О/ОБ + ПОРЯДКОВИЙ ЧИСЛІВНИК ЖІНОЧОГО РОДУ В МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКУ, А НЕ У (В). НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПАРАЛЕЛЬНІ Й РОЗМОВНІ ФОРМИ:

✖ Початок заходу у 4 години.

✔ Початок заходу о 16:00 (о 16-й годині).

Прийменник О вживається з порядковим числівником із початковим приголосним звуком:

Прийменник ОБ — із порядковим числівником із початковим голосним:

8. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ СКОРОЧУЄМО БЕЗ КРАПКИ В КІНЦІ:

9. НЕ МОЖНА ВЖИВАТИ:

✖ в десять годин;

✖ п’ять хвилин першої;

✖ пів шостого;

✖ п’ять тридцять;

✖ без десяти десять.

10. НОРМАТИВНІ ФОРМИ:

десята година сім хвилин

сім хвилин по десятій

cім хвилин на одинадцяту

десята година п’ятнадцять хвилин

п’ятнадцять хвилин по десятій

п’ятнадцять хвилин на одинадцяту

чверть по десятій

чверть на одинадцяту

одинадцята година п’ятдесят хвилин

за десять хвилин дванадцята

десять хвилин до дванадцятої

дванадцята година

дванадцята година двадцять хвилин

двадцять хвилин по дванадцятій

двадцять хвилин на першу

дванадцята година сорок хвилин

за двадцять хвилин перша

двадцять хвилин до першої

пів (опів) на четверту (шістнадцяту)

четверта (шістнадцята) година п’ятнадцять хвилин

п’ятнадцять хвилин по четвертій (шістнадцятій)

п’ятнадцять хвилин на п’яту (сімнадцяту)

чверть по четвертій (шістнадцятій)

чверть на п’яту (сімнадцяту)

пів (опів) на п’яту (сімнадцяту)

16:45

четверта (шістнадцята) година сорок п’ять хвилин

п’ятнадцять хвилин до п’ятої (сімнадцятої)

за п’ятнадцять хвилин п’ята (сімнадцята)

чверть до п’ятої (сімнадцятої)

за чверть п’ята (сімнадцята)

двадцята година сорок п’ять хвилин

п’ятнадцять хвилин до дев’ятої (двадцять першої)

чверть до дев’ятої (двадцять першої)

за п’ятнадцять хвилин дев’ята (двадцять перша) за чверть дев’ята
(двадцять перша)