Асоціація українських редакторів . Блог . Нотатки редакторки Юлії Мороз . Коли і як нарощувати числа

Коли і як нарощувати числа

1. Римські цифри: V том; у XXI столітті; Х поверх; ІІІ під’їзд.

2. Номери томів, розділів, сторінок, таблиць тощо, якщо перед числом стоїть родове слово (том, розділ тощо): том 6; табл. 11; с. 35; у додатку 2; у таблиці 3; на малюнку 4; на сторінці 37.

3. Кількісний числівник у непрямих відмінках: твори у 2 томах; Словник української мови в 11 томах; вистава на 3 дії; поема з 4 частин.

4. Назви класу, курсу, групи, студії, каналу тощо: 2 клас; у 2 класі; 10 клас; із 10 класу; 1 курс; на 1 курсі; 33 група; від 33 групи; 5 канал; на 5 каналі; 2 студія; у 2 студії.

5. Роки, що позначають календарні дати: 945 рік до н. е.; рік 1221; 1664, 1665 роки; 14 січня 2017 року; у лютому 2018 року; наприкінці 2019 року.

6. Числа місяця, якщо після числа стоїть назва місяця: 1 січня; 8 листопада; 31 грудня.

7. Кількісний числівник у родовому відмінку однини, що є першою частиною складних іменників та прикметників: 50-річчя; 200-річчя; 30-кілометровий; 20-годинний.

8. Нумеровані військові з’єднання та підрозділи: 72 окрема механізована бригада; у 72 окремій механізованій бригаді; 6 АК; 128 ОГПБр.

1. Якщо числівник закінчується на приголосний, а також на я, ю, є, ї, то пишемо тільки останню букву: з 10-ї години; з 15-ю літерою; на початку 1980-х років; о 9-й годині; на 37-й сторінці.

2. Якщо числівник закінчується на голосний (крім я, ю, є, ї), то пишемо дві останні літери: на 27-му кілометрі; у 2-му томі; на 4-му малюнку; 2-га редакція; 4-те видання; у 1840-ві роки; у 1970-ті роки.

3. Якщо два порядкові числівники розділені комою або поєднані сполучником, нарощення додається до кожного з числівників: 22-ге, 23-тє місце; 118-й або119-й поверх; 1340-ві й 1350-ті роки.

4. Якщо більше ніж два порядкові числівники розділені комою або крапкою з комою чи поєднані сполучником, нарощуємо тільки останній числівник:

– 1, 2, 3-й курси;

– 7; 24; 33; 68-ма дивізії;

– 1740, 1760 і 1780-ті роки;

5. Якщо два порядкові числівники розділені тире, нарощуємо:

а) тільки другий числівник, якщо відмінкові закінчення числівників збігаються:

– 1820–1830-ті роки;

– 14–15-та спроба.

б) обидва числівники, якщо відмінкові закінчення не збігаються:

– 1930-ті — 1940-ві роки;

– 15-та — 20-ті строфи.

в) обидва числівники, якщо слова перед першим числівником керують тільки ним:

наприкінці 1990-х — у 2000-ні роки.

1. Номери років, десятиліть і тисячоліть прийнято записувати арабськими цифрами, номери століть — римськими цифрами: 2020 рік, 3 тисячоліття, алеXXI століття.

2. Порядкові числівники від 1 до 9 найчастіше записуємо словами: другий рік поспіль, сьома спроба, на п’ятому поверсі.

3. Однозначні числа записуємо цифрами в таких випадках:

а) число поєднується з одиницею величини: 5 кг; 7 хв; 9 см;

б) число входить до переліку, де є багатозначні числа: 2, 8, 15 і 125 осіб.

4. Багатозначні числа пишемо словами:

а) коли є збіг багатозначних чисел: 15 двадцятиповерхових будинків, 30 вісімнадцятирічних студентів;

б) у творах художньої літератури (якщо немає потреби передати офіційно-діловий, підкреслено точний чи іронічний характер повідомлення).

5. Варто уникати написання числівників у числовому виразі на початку речення, бо зникає велика літера, яка підказує читачеві про його початок (крапка — слабкий сигнал для цього):

…розпочалася вчасно. 12 осіб не прийшло на зустріч.

…розпочалася вчасно. Дванадцять осіб не прийшло на зустріч.

Іноді можна змінювати порядок слів, якщо це не впливає на зміст речення:

…розпочалася вчасно. На зустріч не прийшло 12 осіб.

Фото: Jess Bailey on Unsplash